6/7/13

Ocho Líneas de Alabanza a la Madre

Práctica incidental de las Ocho Líneas de Alabanza a la Madre. Se prometen veintiuna sesiones de veintiuna recitaciones por sesión, en sánscrito o traducidas, en el término de veintidós días -- del 7 al 28 de Julio. Una sesión de veintiuna recitaciones en sánscrito lleva unos once o doce minutos. Para una explicación de la práctica ver el libro Esencia de Vajrayana:
 1. OM NAMO BHAGAWATI VAJRA VARAHI BAM HUM HUM PHAT
 2. OM NAMO ARYA APARADZITE TRE LOKYA MATI BIYE SHÖRI HUM HUM PHAT
 3. OM NAMA SARWA BUTA BHAYA WAHI MAHA VAJRE HUM HUM PHAT
 4. OM NAMO VAJRA SANI ADZITE APARADZITE WASHAM KARANITRA HUM HUM PHAT
 5. OM NAMO BHRAMANI SHOKANI ROKANI KROTE KARALENI HUM HUM PHAT
 6. OM NAMA DRASANI MARANI PRABHE DANI PARADZAYE HUM HUM PHAT
 7. OM NAMO BIDZAYE DZAMBHANI TAMBHANI MOHANI HUM HUM PHAT
 8. OM NAMO VAJRA VARAHI MAHA YOGINI KAME SHÖRI KHAGE HUM HUM PHAT
 1. OM Em postro davant Vajravarahi, la Mare Benaventurada HUM HUM PHAT
 2. OM Davant la Superiora, poderosa Dama de Conéixement, no conquistada pels tres regnes HUM HUM PHAT
 3. OM Davant teu, que destrueixes totes els temors d'esperits malignes amb el teu gran vajra HUM HUM PHAT
 4. OM Davant teu, d'ulls controladors, que ets sempre el seient vajra, no conquistada per d'altres HUM HUM PHAT
 5. OM Davant teu, que la teva forma ferotge i irada desseca Brahma HUM HUM PHAT
 6. OM Davant teu, que terroritzes i desseques els dimonis, conquistant aquells en d'altres direccions HUM HUM PHAT
 7. OM Davant teu, que conquistes tots aquells que ens fan maldestres, rígids i confosos HUM HUM PHAT
 8. OM Em postro davant Vajravarahi, la Gran Mare, la Dakini consort que compleix tots els desitjos HUM HUM PHAT

No hay comentarios: